STOCKMANNS ÅRSSAMMANDRAG 2010

Helsingfors, Finland, 2011-01-18 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 18.1.2011 kl. 15.30 EET

Ett sammandrag över Stockmanns år 2010 publicerade börs- och ekonomimeddelanden finns tillgängligt på bolagets internetsidor på adressen www.stockmanngroup.fi.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmediaVuosikooste liite SWE.pdf


Tillbaka