STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I NOVEMBER 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 10.12.2010 kl. 11.30

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I NOVEMBER 2010

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avvecklade affärsverksamhet i utlandet uppgick i november till 153,8 miljoner euro, vilket var 10,1 procent mer än i november året innan. Den nordiska marknaden hade en försäljningsdag färre än i november 2009.

Hobby Hall ingår i varuhusgruppen sedan ingången av år 2010. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 12,3 procent. Omsättningen ökade med 3,0 procent i Finland och med 48,7 procent i utlandet. Itellas (tidigare Posten Finland) postarbetares strejker i Finland störde varuhusgruppens distanshandel i november. Den 12 november öppnades Stockmann Nevsky Centre i S:t Petersburg, vilket bidrog till en mycket god försäljningsutveckling i Ryssland, där varuhusgruppens omsättning i euro ökade med 70 procent.

Lindex omsättning i euro ökade med 8,3 procent. Omsättningen minskade med 0,5 procent i Finland men ökade med 9,5 procent i utlandet. Utvecklingen på de nya marknadsområdena Ryssland och Tjeckien var fortsättningsvis stark.

Seppäläs omsättning ökade med 0,2 procent. Omsättningen minskade en aning i Finland (-2,4 procent) men ökade med 6,2 procent i utlandet. Försäljningen ökade i hela Baltikum såväl som i Ryssland och Ukraina.

Omsättningen (exklusive moms) i november

november januari-november januari- december

förändföränd
20102009proc.20102009proc.2009
MeMe10/09MeMe10/09Me
Varuhusgruppen71,069,03,0718,0684,94,8785,8
Finland Varuhusgruppen 26,1 17,6 48,7 238,0 209,7 13,5 235,8 utlandet Varuhusgruppen 97,1 86,5 12,3 956,1 894,6 6,9 1 021,5 totalt
Lindex Finland5,05,1-0,559,558,12,365,8
Lindex utlandet41,638,09,5452,0406,511,2461,3
Lindex totalt46,643,08,3511,4464,610,1527,0
Seppälä Finland6,87,0-2,483,082,20,994,3
Seppälä utlandet3,33,16,244,140,97,645,2
Seppälä totalt10,110,00,2127,0123,13,2139,5
Fastigheter +0,00,00,00,50,6
övrigt
Finland totalt82,881,02,2860,5825,84,2946,4
Utlandet totalt70,958,621,1734,1657,111,7742,2
Stockmann totalt,153,8139,610,11 594,61 482,97,51 688,6
fortlöpande verksamhet Avslutad 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 153,8 139,6 10,1 1 594,6 1 492,8 6,8 1 698,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka