STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I OKTOBER 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 10.11.2010 kl. 9.00

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I OKTOBER 2010

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avvecklade affärsverksamhet i utlandet uppgick i oktober till 195,5 miljoner euro, vilket var 8,0 procent mer än i oktober året innan.

Hobby Hall ingår i Stockmanns varuhusgrupp sedan ingången av år 2010. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 11,1 procent. Omsättningen ökade med 7,6 procent i Finland och med 21,0 procent i utlandet. Varuhusen i Baltikum och Ryssland ökade klart sin omsättning, och den viktiga Galna Dagar-kampanjen gjorde nya försäljningsrekord på samtliga marknader.

Lindex omsättning i euro ökade med 3,4 procent. Omsättningen ökade med 1,3 procent i Finland och med 3,7 procent i utlandet. Utvecklingen på de nya marknadsområdena Ryssland och Tjeckien var fortsättningsvis stark.

Seppäläs omsättning minskade med 3,1 procent. Omsättningen minskade med 5,5 procent i Finland, och ökade med 1,4 procent i utlandet.

Omsättningen (exklusive moms) i oktober

oktober januari-oktober januari- december

förändföränd
20102009proc.20102009proc.2009
MeMe10/09MeMe10/09Me
Varuhusgruppen95,288,47,6647,0615,95,0785,8
Finland Varuhusgruppen 36,9 30,5 21,0 211,9 192,1 10,3 235,8 utlandet Varuhusgruppen 132,1 119,0 11,1 858,9 808,1 6,3 1 021,5 totalt
Lindex Finland5,65,51,354,553,12,665,8
Lindex utlandet46,144,53,7410,4368,511,4461,3
Lindex totalt51,750,03,4464,9421,610,3527,0
Seppälä Finland7,47,8-5,576,275,21,294,3
Seppälä utlandet4,34,21,440,837,97,745,2
Seppälä totalt11,712,0-3,1117,0113,13,4139,5
Fastigheter +0,00,10,00,50,6
övrigt
Finland totalt108,2101,86,2777,7744,74,4946,4
Utlandet totalt87,379,210,2663,1598,510,8742,2
Stockmann totalt,195,5181,18,01 440,81 343,37,31 688,6
fortlöpande verksamhet Avslutad 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 195,5 181,1 8,0 1 440,8 1 353,2 6,5 1 698,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka