STOCKMANN ANSÖKER OM LISTNING AV B- OCH C-OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2006 PÅ HELSINGFORS BÖRS HUVUDLISTA

STOCKMANN Oyj Abp Corporate Action 1.11.2010 kl. 10.00

STOCKMANN ANSÖKER OM LISTNING AV B- OCH C-OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2006 PÅ HELSINGFORS BÖRS HUVUDLISTA

Stockmann Oyj Abp ansöker om listning av 2006B- och 2006C-optionsrätter på Helsingfors Börs huvudlista fr.o.m. 2.11.2010.

Det finns 187 500 st. 2006B-optionsrätter och 375 000 st. 2006C-optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar dess innehavare att teckna en Stockmann Oyj Abp:s B-aktie. Således kan högst 187 500 B-aktier tecknas med 2006B-optionsrätterna och högst 375 000 B-aktier med 2006C-optionsrätterna. Efter nyemissionen 2009 och utdelad dividend från år 2009 är teckningspriset med 2006B-optionsrätter 31,27 euro per aktie och med 2006C-optionsrätter 28,00 euro per aktie. De årligen utdelade dividenderna avdras från teckningspriset.

Teckningstiden för aktier med 2006B-optionsrätter har börjat 1.3.2009 och slutar 31.3.2011. Teckningstiden för aktier med 2006C-optionsrätter har börjat 1.3.2010 och slutar 31.3.2012

Motiven samt villkoren för optionsprogrammet finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.fi/group/sv/investerare/aktier/optionsprogram.

Tilläggsinformation: Saara Lifflander, jurist, tel. (09) 121 3227.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka