PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 18.10.2010 kl. 12.45

PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2010

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-september 2010 onsdagen 27.10.2010 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas kl. 9.00 i Fazers F8 Easy-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum. Ingång från Alexandersgatan 52 B (till höger om varuhusets huvudingång). Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 27.10.2010 kl. 11.00 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar delårsrapporten samt affärsenheternas utsikter. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. 27.10.2010 kl. 9.00 finns tillgänglig på adressen www.stockmanngroup.fi/group/en/releases_and_publications/conference_call.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 26.10.2010 per e-post raila.hokkanen@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

ADRESSEN TILL STOCKMANNS INVESTERARSIDOR HAR ÄNDRATS

Stockmann har öppnat sin webbutik på adressen www.stockmann.com. Samtidigt fick Stockmanns investerarsidor den nya adressen www.stockmanngroup.fi. Från webbutikens sidor finns givetvis även en länk till investerarsidorna.

Tillbaka