STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I SEPTEMBER 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 12.10.2010 kl. 9.30

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I SEPTEMBER 2010

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avvecklade affärsverksamhet i utlandet uppgick i september till 144,4 miljoner euro, viket var 9,5 procent mer än i september året innan.

Hobby Hall ingår i Stockmanns varuhusgrupp sedan ingången av år 2010. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 12,3 procent. Omsättningen ökade med 10,9 procent i Finland och 17,2 procent i utlandet. Omsättningen ökade på samtliga marknadsområden i utlandet, men den kraftigaste tillväxten var i Ryssland, där omsättningen i euro ökade med 23 procent.

Lindex omsättning i euro ökade med 7,6 procent. Omsättningen ökade med 1,4 i Finland och med 8,4 procent i utlandet. Utvecklingen på de nya marknadsområdena Ryssland och Tjeckien var fortsatt stark.

Seppäläs omsättning minskade med 1,8 procent. Omsättningen minskade med 4,7 procent i Finland och ökade med 3,9 procent i utlandet.

Stockmannkoncernens preliminära omsättning för årets tredje kvartal (juli- september) ökade med 8 procent.

Omsättningen (exklusive moms) i september

september januari-september januari- december

förändföränd
20102009proc.20102009proc.2009
MeMe10/09MeMe10/09Me
Varuhusgruppen63,357,110,9551,8528,54,4785,8
Finland Varuhusgruppen 19,4 16,6 17,2 174,8 160,6 8,9 235,8 utlandet Varuhusgruppen 82,7 73,7 12,3 726,7 689,1 5,4 1 021,5 totalt
Lindex Finland5,55,41,448,947,72,565,8
Lindex utlandet45,742,28,4364,3324,012,4461,3
Lindex totalt51,247,67,6413,1371,711,2527,0
Seppälä Finland6,87,1-4,768,867,42,094,3
Seppälä utlandet3,73,53,936,533,78,545,2
Seppälä totalt10,410,6-1,8105,3101,14,2139,5
Fastigheter +0,00,00,00,40,6
övrigt
Finland totalt75,669,78,6669,5644,04,0946,4
Utlandet totalt68,862,310,5575,6518,311,1742,2
Stockmann totalt,144,4131,99,51 245,11 162,37,11 688,6
fortlöpande verksamhet Avslutad 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 144,4 131,9 9,5 1 245,1 1 172,2 6,2 1 698,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka