STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2011

STOCKMANN Oyj Abp Finansiell kalender 11.10.2010 kl. 10.30

STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2011

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2010 publiceras 10.2.2011. Bolagets bokslut och verksamhetsberättelse publiceras vecka 9. Även årsberättelsen utkommer vecka 9. En kommuniké från årsstämman publiceras 22.3.2011. Delårsrapporten för de tre första månaderna år 2011 publiceras 28.4.2011, delårsrapporten för sex månader 10.8.2011, och delårsrapporten för nio månader 26.10.2011.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka