AKADEMISKA BOKHANDELN HÄMTAR E-BÖCKER TILL FINLAND

STOCKMANN Oyj Abp Företagsmeddelande 13.9.2010

AKADEMISKA BOKHANDELN HÄMTAR E-BÖCKER TILL FINLAND

Akademiska Bokhandelns webbutik inleder i dag, som första bokhandel i Finland, handeln med elektroniska böcker. Samtidigt erbjuder Akademen två olika läsplattor för e-böckerna, Bookeens Cybook och Iriver och senare i september EcoReaders MBook. Akademiska Bokhandeln erbjuder sina kunder genast från början tusentals e-böcker (elektroniska böcker) på finska, svenska och engelska. Urvalet kommer att breddas under hösten.

Kunderna kan fr.o.m. i dag på akateeminen.com ladda ned e-böcker hemma till sin läsplatta eller dator. Kunderna kan även ladda ned e-böcker med hjälp av butikspersonalen i Akademiska Bokhandeln i Helsingfors, och i slutet av veckan också i alla övriga Akademiska Bokhandlar.

E-böcker och läsplattor lanserades 2007 i USA och sedan dess har försäljningen ökat över hela världen. ”Finländarnas intresse för elektroniska böcker har vaknat, kunderna frågar redan efter läsplattor och innehåll” berättar Akademiska Bokhandelns direktör Annamari Arrakoski-Engardt.

Tusentals laddningsbara ljudböcker finns tillgängliga på Akademiska Bokhandelns webbutik: akateeminen.com.

Närmare information och bilder på läsplattor samt en bild på Akademiska Bokhandelns laddningspunkt för e-böcker finns på sidan: www.stockmanngroup.fi/group/fi/media/akateeminen/

Tilläggsinformation: Akademiska Bokhandelns direktör Annamari Arrakoski-Engardt, tel. 0400 477 878

Stockmann Oyj Abp

Annamari Arrakoski-Engardt direktör för Akademiska Bokhandeln

DISTRIBUTION Centrala massmedia

Tillbaka