STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I AUGUSTI 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 9.9.2010 kl. 10.30

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I AUGUSTI 2010

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avvecklade affärsverksamhet i utlandet uppgick i augusti till 141,4 miljoner euro, vilket var 6,7 procent mer än i augusti året innan.

Hobby Hall ingår i varuhusgruppen sedan ingången av år 2010. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 7,4 procent, 6,6 procent i Finland och 10,0 procent i utlandet. Omsättningstillväxten i Ryssland var god, en ökning på 15 procent, trots den störande röken från skogsbränder. Omsättningen i varuhusen i Baltikum var på samma nivå som året innan.

Lindex omsättning ökade med 9,0 procent. Omsättningen minskade med 1,8 procent i Finland men ökade med 10,6 procent i utlandet. Utvecklingen på de nya markanderna i Ryssland och Tjeckien var fortsättningsvis mycket stark.

Seppäläs omsättning minskade med 3,3 procent. Omsättningen i Finland minskade med 5,2 procent och omsättningen i utlandet var på fjolårets nivå. Seppälä hade betydligt färre produkter på realisationsförsäljningen i augusti jämfört med året innan.

Omsättningen (exklusive moms) i augusti

augusti januari-augusti januari- december

förändföränd
20102009proc.20102009proc.2009
MeMe10/09MeMe10/09Me
Varuhusgruppen61,157,36,6488,5470,43,9785,8
Finland Varuhusgruppen 19,2 17,5 10,0 155,4 145,0 7,2 235,8 utlandet Varuhusgruppen 80,4 74,8 7,4 644,0 615,4 4,6 1 021,5 totalt
Lindex Finland5,96,0-1,843,442,22,965,8
Lindex utlandet43,239,110,6318,6281,813,0461,3
Lindex totalt49,145,09,0361,9324,011,7527,0
Seppälä Finland7,47,8-5,262,060,32,894,3
Seppälä utlandet4,84,80,032,930,19,145,2
Seppälä totalt12,212,6-3,394,990,44,9139,5
Fastigheter +-0,30,00,00,40,6
övrigt
Finland totalt74,171,24,1593,9573,23,6946,4
Utlandet totalt67,261,39,6506,9457,010,9742,2
Stockmann totalt,141,4132,56,71 100,81 030,26,91 688,6
fortlöpande verksamhet Avslutad 0,0 0,2 0,0 9,9 9,9 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 141,4 132,7 6,5 1 100,8 1 040,1 5,8 1 698,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka