STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2004

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.10.2004 kl. 14.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2004

Seppäläs och varuhusgruppens tillväxt fortsatte stark

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i september till 140,7 miljoner euro och ökade en procent jämfört med året innan. Den starka försäljningsökningen fortsatte i Seppälä och varuhusgruppen, medan en reducering av verksamheten sänkte försäljningen både i Hobby Hall och i bilgruppen. Seppäläs försäljning ökade med 20 procent, tillväxten i hemlandet var 16 procent och tillväxten i utlandet var 56 procent. Varuhusgruppens försäljning ökade med 12 procent. Tillväxten i hemlandet var 5 procent och tillväxten i utlandet 53 procent. Nyetableringarna i Lettland och i Ryssland har för sin del bidragit till att försäljningen i utlandet ökat kraftigt både i Seppälä och i varuhusgruppen.

Hobby Halls försäljning var 6 procent mindre än året innan. Försäljningen i hemlandet minskade med 4 procent och i utlandet med 12 procent. Försäljningen i september lyckades enligt förväntningarna och distanshandeln ökade i hemlandet. Minskningen i försäljningen berodde på en reducering av butiksnätet samt på en strängare kreditpolitik i Baltikum. Bilgruppens försäljning var 20 procent mindre än året innan. Sänkningen beror helt på att Volkswagen-Audi-bilhuset i Hertonäs övergick till Keskos dotterbolag fr.o.m. 1.7.2004. Det överlåtna bilhusets försäljning stod år 2003 för ca 22 procent av hela Stockmanns bilgrupps försäljning. Bilgruppens jämförbara försäljning ökade i september med 6 procent.

Försäljningen i september samt försäljningen från början av året

september januari-september januari- december

20042003Ind.20042003Ind.2003
MeMe 04/03MeMe04/03Me
Varuhusgruppen60,257,6105503,0476,5106706,7
hemlandet* Varuhusgruppen 17,4 11,4 153 125,7 88,3 142 134,4 utlandet Varuhusgruppen 77,6 69,0 112 628,7 564,8 111 841,0 totalt*
Bilgruppen30,237,780339,8365,593480,4
Hobby Hall-gruppen17,718,596125,0135,392192,3
hemlandet Hobby Hall-gruppen 3,9 4,5 88 24,8 30,3 82 43,5 utlandet Hobby Hall-gruppen 21,6 22,9 94 149,8 165,7 90 235,7 totalt Seppälägruppen 9,9 8,5 116 89,8 82,8 108 120,3 hemlandet Seppälägruppen 1,3 0,8 156 10,5 6,5 162 10,0 utlandet Seppälägruppen 11,2 9,3 120 100,2 89,3 112 130,3 totalt Fastigheter + 0,1 0,1 0,7 0,6 0,9 övrigt
Hemlandet totalt*118,1122,3971 058,21 060,81001 500,6
Utlandet totalt22,616,7136161,0125,1129187,8
Stockmann totalt*140,7139,01011 219,21 185,91031 688,4
* Från försäljningen 2003 har eliminerats försäljningen av förmedlings- verksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i maj, för hela årets del 10,2 miljoner euro. Koncernens försäljningsökning i januari-september utan denna eliminering var 2 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka