STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JULI 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 12.8.2010 kl. 8.00

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JULI 2010

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avvecklade affärsverksamhet i utlandet uppgick i juli till 135,5 miljoner euro, vilket var 9,1 procent mer än i juli året innan.

Hobby Hall har sedan början av år 2010 varit en del av Stockmanns varuhusgrupp. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 7,9 procent. Omsättningen i Finland ökade med 4,1 procent och i utlandet med 19,2 procent. Omsättningen ökade starkt i Ryssland, med 33 procent, men minskade något i varuhusen i Baltikum.

Lindex omsättning ökade med 12,0 procent. Omsättningen i Finland ökade med 6,3 procent och i utlandet med 13,0 procent. Omsättningen i euro ökade på alla markander förutom i Lettland. Utvecklingen på de nya marknaderna i Ryssland och Tjeckien var fortsättningsvis stark.

Seppäläs omsättning ökade med 5,5 procent. Omsättningen i Finland ökade med 6,8 procent och i utlandet med 2,9 procent. Utvecklingen var rätt jämn på alla marknader.

Omsättningen (exklusive moms) i juli

juli januari-juli januari- december

förändföränd
20102009proc.20102009proc.2009
MeMe10/09MeMe10/09Me
Varuhusgruppen52,350,24,1427,4413,03,5785,8
Finland Varuhusgruppen 19,9 16,7 19,2 136,2 127,6 6,8 235,8 utlandet Varuhusgruppen 72,2 66,9 7,9 563,6 540,6 4,3 1 021,5 totalt
Lindex Finland6,66,26,337,536,23,765,8
Lindex utlandet42,537,613,0275,3242,813,4461,3
Lindex totalt49,243,912,0312,8278,912,2527,0
Seppälä Finland9,69,06,854,652,54,094,3
Seppälä utlandet4,54,42,928,125,310,845,2
Seppälä totalt14,113,45,582,777,86,2139,5
Fastigheter +0,00,00,30,30,6
övrigt
Finland totalt68,665,54,7519,8502,03,5946,4
Utlandet totalt66,958,714,0439,6395,711,1742,2
Stockmann totalt,135,5124,29,1959,4897,76,91 688,6
fortlöpande verksamhet Avslutad 0,0 0,3 0,0 9,8 9,9 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 135,5 124,5 8,8 959,4 907,4 5,7 1 698,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka