STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JUNI 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 9.7.2010 kl. 11.25

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JUNI 2010

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avvecklade affärsverksamhet i utlandet uppgick i juni till 137,4 miljoner euro, vilket var 5,2 procent mer än samma månad året innan.

Hobby Hall ingår i varuhusgruppen sedan ingången av år 2010. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 1,5 procent, 1,8 procent i Finland och 0,4 procent i utlandet. Omsättningen minskade i varuhusen i Baltikum men ökade i Ryssland med 9 procent.

Lindex omsättning ökade med 11,4 procent. Omsättningen minskade med 5,1 procent i Finland och ökade med 14,0 procent i utlandet. Utvecklingen på de nya marknaderna i Ryssland och Tjeckien var speciellt kraftig.

Seppäläs omsättning ökade med 2,7 procent. I Finland och Baltikum var omsättningen på samma nivå som i juni 2009, och i Ryssland ökade omsättningen med 22 procent.

Tack vare en sund lagernivå i samtliga affärsenheter var sommarreakampanjerna mindre och de inleddes senare än år 2009. Å andra sidan slutade skolåret senare än normalt, vilket ökade omsättningen under första veckan i juni. Omsättningen (exklusive moms) i juni

--------------------------------------------------------------------------------

||juni|januari-juni| januari- |
|||| december |
--------------------------------------------------------------------------------
|| 2010 | 2009| förän | 2010| 2009| föränd |2009 |
||||d |Me |Me |proc. |Me |
||Me |Me | proc. |||10/09 ||
|||| 10/09 |||||
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen | 56,3 |55,4 |1,8 |375,2 |362,8 |3,4 |785,8 |
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen | 15,7 |15,6 |0,4 |116,3 |110,9 |4,9 |235,8 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen | 72,1 |71,0 |1,5 |491,5 |473,7 |3,8 |1 021,5 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex Finland |6,0 |6,4 |-5,1 |30,9 |29,9 |3,1 |65,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex| 46,2 |40,6 |14,0 |232,8 |205,1 |13,5 |461,3 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex totalt| 52,3 |46,9 |11,4 |263,7 |235,1 |12,2 |527,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|8,7 |8,8 |-1,6 |45,0 |43,5 |3,5 |94,3 |
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|4,3 |3,8 |12,7 |23,5 |20,9 |12,4 |45,2 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä totalt | 13,0 |12,7 |2,7 |68,5 |64,4 |6,4 |139,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fastigheter +|0,0 |0,0 ||0,3 |0,3 ||0,6 |
| övrigt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland totalt | 71,1 |70,6 |0,7 |451,3 |436,5 |3,4 |946,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utlandet| 66,3 |60,0 |10,4 |372,7 |336,9 |10,6 |742,2 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann| 137, | 130,7 |5,2 |824,0 |773,5 |6,5 |1 688,6 |
| totalt,|4 |||||||
| fortlöpande||||||||
| verksamhet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Avslutad|0,0 |1,4 ||0,0 |9,4 ||9,9 |
| verksamhet:||||||||
| Hobby Hall||||||||
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann| 137, | 132,1 |4,1 |824,0 |782,9 |5,2 |1 698,5 |
| totalt|4 |||||||
--------------------------------------------------------------------------------

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka