TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER 2006

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 30.6.2010 kl. 9.45

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER 2006

Under teckningstiden 2.5.2010 - 31.5.2010 tecknades med stöd av Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 52 047 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 104 094 euro.

Aktiekapitalet är efter ökningen 142 292 000 euro och B-aktiernas totala antal är 40 518 437. Aktierna är införda i handelsregistret och blir föremål för handel i dag, den 30.6.2010 på Nasdaq OMX Helsinki Oy tillsammans med gamla aktier.

Teckningspriset var 33,35 euro minskat med den dividend per aktie efter början av bestämningsperioden för teckningspriset (1.2 - 28.2.2006). I år var teckningspriset 27,93 euro per styck. De oanvända stamkundsoptionerna från år 2006 förföll värdelösa efter utgången av teckningstiden.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka