STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I MAJ 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 9.6.2010 kl. 10.45

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I MAJ 2010

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avslutade affärsverksamhet i utlandet uppgick i maj till 141,6 miljoner euro, vilket var 3,3 procent mer än i maj året innan.

Hobby Hall har sedan början av år 2010 varit en del av varuhusgruppen. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffor, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning var på samma nivå som året innan. Omsättningen i Finland var på samma nivå som året innan och ökade i utlandet med 2,3 procent. Omsättningen minskade i varuhusen i Baltikum, men ökade i Ryssland med 14 procent. Tack vare en sund lagernivå var de prisstyrda kampanjerna betydligt mindre än i maj 2009.

Lindex omsättning ökade med 7,6 procent. Omsättningen i Finland ökade med 3,4 procent och i utlandet med 8,2 procent.

Seppäläs omsättning ökade med 5,7 procent. Omsättningen i Finland ökade med 3,7 procent och i utlandet med 10,5 procent.

En säsongbetonad faktor som påverkade samtliga enheters försäljning i maj, var att skolårets avslutning inföll i juni, en vecka senare än år 2009.

Omsättningen (exklusive moms) i maj

maj januari-maj januari- december

förändföränd
20102009proc.20102009proc.2009
MeMe10/09MeMe10/09Me
Varuhusgruppen59,960,0-0,2318,9307,43,7785,8
Finland Varuhusgruppen 17,3 16,9 2,3 100,6 95,2 5,7 235,8 utlandet Varuhusgruppen 77,2 76,9 0,4 419,5 402,7 4,2 1 021,5 totalt
Lindex Finland6,56,33,424,823,65,365,8
Lindex utlandet44,441,08,2186,6164,613,4461,3
Lindex totalt50,947,37,6211,4188,112,4527,0
Seppälä Finland9,28,93,736,334,64,894,3
Seppälä utlandet4,23,810,519,217,112,445,2
Seppälä totalt13,412,75,755,551,77,3139,5
Fastigheter +0,00,00,20,30,6
övrigt
Finland totalt75,675,20,6380,2365,93,9946,4
Utlandet totalt65,961,86,7306,4276,910,7742,2
Stockmann totalt,141,6137,03,3686,6642,86,81 688,6
fortlöpande verksamhet Avslutad 0,0 1,6 0,0 8,1 9,9 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 141,6 138,6 2,2 686,6 650,8 5,5 1 698,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka