STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I DECEMB

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 13.1.2003 kl. 14.45

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I DECEMBER OCH ÅR 2002

Stockmannkoncernens försäljning ökade i december med 3 procent och uppgick till 168,1 miljoner euro. Försäljningen för hela året 2002 uppgick till 1 582,3 miljoner euro, dvs. 3 procent större än försäljningen året innan. I varuhusgruppens försäljning ingår försäljningen för den i april 2002 öppnade Zara-butiken samt för de två i slutet av året öppnade Stockmann Beauty-butikerna. I bilgruppens jämförelsesiffra för hela året ingår försäljningen för de sålda och avslutade Mitsubishi-Skoda-enheterna. I Seppäläs försäljning i december samt i jämförelsesiffran för hela året ingår försäljningen för den avslutade verksamheten i Sverige.

Stockmann publicerar sitt bokslut för år 2002 den 12 februari 2003.

Försäljningen i december samt försäljningen från början av året

december januari-december januari- december

20022001Ind.20022001Ind.2001
MeMe 02/01MeMe02/01Me
Varuhusgruppen102,197,9104811,1755,4107755,4
Bilgruppen29,328,5103398,9409,497409,4
Hobby Hall17,818,099237,1237,4100237,4
Seppälä18,218,2100132,7135,298135,2
Fastigheter+övrigt0,60,02,50,20,2
Stockmann totalt168,1162,71031 582,31 537,61031 537,6

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka