STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I APRIL 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 10.5.2010 kl. 9.45

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I APRIL 2010

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avslutade affärsverksamhet i utlandet uppgick i april till 172,2 miljoner euro, vilket var 9,1 procent mer än i april året innan.

Hobby Hall har sedan början av år 2010 varit en del av varuhusgruppen. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 10,2 procent. Omsättningen i Finland ökade med 9,6 procent och i utlandet med 12,2 procent. Tillväxten i Ryssland, som har ett varuhus fler än i april 2009, var 20 procent. Också omsättningen i de baltiska varuhusen översteg något fjolårets omsättning för motsvarande månad, första gången sedan augusti 2008. Den mycket viktiga kampanjen Galna Dagar slog de tidigare försäljningsrekorden på samtliga marknader och kampanjens omsättning ökade med 22 procent.

Lindex omsättning ökade med 6,0 procent. Omsättningen i Finland var på samma nivå som i april 2009 och ökade i utlandet med 6,8 procent. Det kyliga vädret fördröjde något försäljningen av vårkollektionen under den senare hälften av månaden i alla enheter, speciellt i Lindex.

Seppäläs omsättning ökade med 10,1 procent. Omsättningen i Finland ökade med 7,6 procent och i utlandet med 15,0 procent. Utvecklingen var stark speciellt i Ryssland, 28 procent.

Omsättningen (exklusive moms) i april

april januari-april januari- december

förändföränd
20102009proc.20102009proc.2009
MeMe10/09MeMe10/09Me
Varuhusgruppen87,880,19,6259,0247,54,7785,8
Finland Varuhusgruppen 28,4 25,3 12,2 83,2 78,3 6,3 235,8 utlandet Varuhusgruppen 116,2 105,5 10,2 342,3 325,8 5,1 1 021,5 totalt
Lindex Finland4,95,0-0,218,317,36,065,8
Lindex utlandet39,837,26,8142,1123,515,0461,3
Lindex totalt44,742,26,0160,4140,813,9527,0
Seppälä Finland7,36,87,627,025,75,194,3
Seppälä utlandet3,93,415,015,013,312,945,2
Seppälä totalt11,210,210,142,039,07,8139,5
Fastigheter +0,00,0-19,70,20,2-15,00,6
övrigt
Finland totalt100,191,98,9304,5290,74,8946,4
Utlandet totalt72,166,09,3240,3215,111,7742,2
Stockmann totalt,172,2157,99,1544,9505,87,71 688,6
fortlöpande verksamhet Avslutad 0,0 1,5 0,0 6,5 9,9 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 172,2 159,4 8,0 544,9 512,3 6,4 1 698,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka