PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 22.4.2010 kl. 10.30

PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2010

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2010 onsdagen 28.4.2010 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas kl. 9.00 i Rake-Sali, Skillnadsgatan 4C, Helsingfors. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 28.4.2010 kl. 11.00 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar delårsrapporten samt affärsenheternas utsikter. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. 28.4.2010 kl. 9.00 finns tillgänglig på adressen www.stockmann.com/group/en/releases_and_publications/conference_call.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 27.4.2010 per e-post raila.hokkanen@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka