STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I MARS 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 12.4.2010 kl. 18.00

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I MARS 2010

Stockmannkoncernes omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avslutade affärsverksamhet i utlandet uppgick i mars till 132,4 miljoner euro, vilket var 14,5 procent mer än i mars året innan. Mars var den fjärde månaden i följd efter lågkonjunkturens början, som koncernens omsättning översteg omsättningen för motsvarande månad året innan.

Hobby Hall har sedan början av år 2010 varit en del av varuhusgruppen. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 9,8 procent. Omsättningen i Finland ökade med 9,5 procent. Tillväxten i varuhusen i Finland var mycket kraftig (+16 procent), medan Hobby Halls försäljning klart led av den sena våren som flyttade fram försäljningen av cyklar och trädgårdsartiklar. Varuhusgruppens omsättning i utlandet ökade med 10,8 procent, tack vare den goda tillväxten på 20 procent i Ryssland. Största delen av månaden fanns ett varuhus fler i Ryssland än året innan. Försäljningen i Baltikum kvicknade till något och var nära fjolårets nivå.

Lindex omsättning ökade med 22,5 procent. Omsättningen i Finland ökade med 10,1 procent och i utlandet med 24,2 procent. Omsättningen ökada på alla marknader förutom Lettland. Tillväxten var speciellt stark på Lindex huvudmarknad Sverige. Dessutom ger den starkare svenska kronan ett extra lyft åt försäljningen i euro.

Seppäläs omsättning ökade med 18,9 procent. Omsättningen i Finland ökade med 15,7 procent och i utlandet med 24,8 procent tack vare en tillväxt på 40 procent på den ryska marknaden. För första gången sedan år 2008, visade även den baltiska marknaden en liten tillväxt jämfört med året innan.

Omsättningen (exklusive moms) i mars

mars januari-mars januari- december

förändföränd
20102009proc.20102009proc.2009
MeMe10/09MeMe10/09Me
Varuhusgruppen58,253,19,5171,2167,32,3785,8
Finland Varuhusgruppen 18,9 17,0 10,8 54,8 53,0 3,5 235,8 utlandet Varuhusgruppen 77,0 70,1 9,8 226,0 220,3 2,6 1 021,5 totalt
Lindex Finland4,84,410,113,412,38,665,8
Lindex utlandet39,431,724,2102,386,318,5461,3
Lindex totalt44,236,122,5115,798,617,3527,0
Seppälä Finland7,06,015,719,819,04,294,3
Seppälä utlandet4,23,424,811,19,912,245,2
Seppälä totalt11,29,418,930,828,87,0139,5
Fastigheter +0,00,0-15,90,10,2-13,40,6
övrigt
Finland totalt70,063,610,1204,5198,72,9946,4
Utlandet totalt62,452,119,9168,2149,112,8742,2
Stockmann totalt,132,4115,614,5372,7347,97,11 688,6
fortlöpande verksamhet Avvecklad 0,0 1,7 -100,1 0,0 5,0 -100,1 9,9 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 132,4 117,3 12,9 372,7 352,8 5,6 1 698,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka