LAURI VEIJALAINEN UTNÄMND TILL UTVECKLINGSDIREKTÖR FÖR STOCKMANNKONCERNENS UTLANDSVERKSAMHET

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

LAURI VEIJALAINEN UTNÄMND TILL UTVECKLINGSDIREKTÖR FÖR STOCKMANNKONCERNENS UTLANDSVERKSAMHET

Lauri Veijalainen har fr.o.m. 1.8.2010 utnämnts till ny utvecklingsdirektör för Stockmannkoncernens utlandsverksamhet samt medlem av koncernens ledningsgrupp. Veijalainen jobbar för tillfället som IKEA:s ekonomidirektör i Ryssland och OSS-länderna. Den nuvarande utvecklingsdirektören för Stockmanns utlandsverksamhet Jussi Kuutsa övergår 1.8.2010 i SRV-koncernens tjänst som landsdirektör för Ryssland. Veijalainen har en långvarig erfarenhet och en bred kännedom om verksamhet på den ryska marknaden. Han har innan sin nuvarande uppgift verkat som ekonomi- och administrationsdirektör för Skanskas Moskvaenhet.

Till de centrala uppgifterna för utvecklingsdirektören för Stockmannkoncernens utlandsverksamhet hör ansvaret för koncernens administration i Ryssland samt koordineringen av affärsplatsanskaffningar för koncernens olika affärsenheter. Veijalainen rapporterar åt Stockmanns verkställande direktör Hannu Penttilä.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka