STOCKMANNS KÖPCENTRUM NEVSKY CENTRE I S:T PETERSBURG HAR NÅTT TAKLAGSHÖJD

STOCKMANN Oyj Abp Nyhet för investerare 19.3.2010 kl. 10.00

STOCKMANNS KÖPCENTRUM NEVSKY CENTRE I S:T PETERSBURG HAR NÅTT TAKLAGSHÖJD

Taklagsfesten för köpcentret Nevsky Centre, som Stockmann låter bygga i S:t Petersburg, firas fredagen den 19 mars 2010. Köpcentret, som uppförs på en central plats alldeles i centrum av S:t Petersburg, har en kommersiell yta på cirka 50 000 kvadratmeter. Förutom ett Stockmannvaruhus kommer det även att finnas ett stort antal detaljhandlar och kontor i köpcentret. Byggarbetet löper enligt tidtabellen, och köpcentret öppnas inför nästa julmarknad.

Stockmann förvärvade år 2006 en cirka 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av järnvägsstationen mot Moskva. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre, som har en bruttoyta på cirka 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter består av butiks- och kontorslokaler. Köpcentret kommer således att ha en kommersiell yta som är av ungefär samma storlek som Stockmannvaruhuset i Helsingfors. Efter att Nevsky Centre har färdigställts kommer det att sysselsätta cirka tusen personer. Byggnaden har nio våningar ovan jord och fyra underjordiska våningar. Som huvudentreprenör fungerar byggföretaget OOO Kitai Stroi, som delvis ägs av den kinesiska staten. För Stockmanns del övervakas projektet av Pöyry Construction Management.

Köpcentret kommer att innehålla Stockmannkedjans näst största Stockmannvaruhus med en försäljningsyta på cirka 20 000 kvadratmeter, annan detaljhandel, kontorslokaler och en underjordisk parkeringsanläggning för 550 bilar. S:t Petersburgs stad har fattat ett beslut om att vända trafikriktningen på Vosstanijagatan, så att kund- och varutrafiken kan svänga in till köpcentret direkt från Nevskij Prospekt. I Nevsky Centre kommer även att finnas Stockmannkoncernens butiker Lindex och Seppälä samt butiken Bestseller, som drivs av Stockmann. Uthyrningen av lokaler till andra företag går bra - intresset är stort, och ungefär 80 procent av hyreslokalerna har nu hyrts ut. Av hyresgästerna kan nämnas Hennes & Mauritz och restaurangföretaget Ginza, som är ett av de mest kända i S:t Petersburg.

Totalinvesteringarna beräknas uppgå till cirka 185 miljoner euro. Byggarbetena inom projektet har framskridit väl. Den stora och tekniskt krävande byggnaden nådde taklagshöjd på 15 månader, och fredagen den 19 mars 2010 kan man fira taklagsfest. Byggarbetet har varit ovanligt krävande bland annat på grund av markbeskaffenheten i S:t Petersburg samt som en följd av att läget i stadens historiska centrum förutsätter att de dekorativa historiska fasaderna återuppbyggs på ett sådant sätt att de liknar de ursprungliga. Byggnaden beräknas stå färdig under sommaren 2010, och den kommersiella verksamheten beräknas inledas inför julmarknaden 2010. Som invigningsdag har den 11 november 2010 reserverats.

Stockmann har redan varit verksamt i Ryssland i mer än 20 år. Koncernen har fem varuhus i Moskva, vilka alla är betydligt mindre än det Stockmannvaruhus som byggs i Nevsky Centre. Därför blir det första Stockmannvaruhuset i S:t Petersburg och köpcentret Nevsky Centre Stockmanns flaggskepp i Ryssland. Utöver varuhusen har Stockmann Lindex-, Seppälä- och Bestsellerbutiker i Ryssland.

Ytterligare information: Jussi Kuutsa, utvecklingsdirektör för Stockmanns utlandsverksamhet, tel. +7926 210 1255

Stockmann Oyj Abp

Juhana Häme informationschef

DISTRIBUTION Centrala massmedia

Tillbaka