STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I FEBRUARI 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 9.3.2010 kl. 10.45

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I FEBRUARI 2010

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avslutade affärsverksamhet i utlandet uppgick i februari till 115,2 miljoner euro, vilket var 5,9 procent mer än i februari året innan. Februari var den tredje månaden i följd efter lågkonjunkturens början, som koncernens omsättning översteg omsättningen för motsvarande månad året innan.

Hobby Hall har sedan början av år 2010 varit en del av varuhusgruppen. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffor, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 1,5 procent. Omsättningen i Finland var på samma nivå som året innan. Omsättningen i utlandet ökade med 4,0 procent pga. en god tillväxt på 21 procent i Ryssland. Försäljningen i Baltikum var fortsättningsvis svag och låg klart under fjolårets nivå.

Lindex omsättning ökade med 17,5 procent. Omsättningen i Finland ökade med 11,6 procent och i utlandet med 18,3 procent. Omsättningen ökade på alla marknadsområden förutom Lettland.

Seppäläs omsättning ökade med 3,8 procent. Omsättningen i Finland var på fjolårets nivå, men ökade i utlandet med 11,5 procent tack vare en tillväxt på 26 procent i Ryssland. Försäljningen i Baltikum förbättrades något, men stannade trots detta klart under fjolårets nivå.

Omsättningen (exklusive moms) i februari

februari januari-februari januari- december

förändföränd
20102009proc.20102009proc.2009
MeMe10/09MeMe10/09Me
Varuhusgruppen57,356,80,8113,1114,2-1,0785,8
Finland Varuhusgruppen 15,4 14,8 4,0 35,9 35,9 0,0 235,8 utlandet Varuhusgruppen 72,7 71,7 1,5 149,0 150,2 -0,8 1 021,5 totalt
Lindex Finland3,93,511,68,57,97,765,8
Lindex utlandet30,025,318,362,954,615,2461,3
Lindex totalt33,928,917,571,562,514,3527,0
Seppälä Finland5,55,50,112,812,9-1,194,3
Seppälä utlandet3,02,711,56,96,55,745,2
Seppälä totalt8,58,23,819,719,41,2139,5
Fastigheter +0,00,0-22,70,10,1-12,20,6
övrigt
Finland totalt66,865,91,3134,5135,2-0,5946,4
Utlandet totalt48,442,913,0105,897,18,9742,2
Stockmann totalt,115,2108,85,9240,3232,33,41 688,6
fortlöpande verksamhet Avvecklad 0,0 1,6 -100,1 0,0 3,3 -100,1 9,9 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 115,2 110,4 4,4 240,2 235,5 2,0 1 698,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka