STOCKMANNS ÅRSBERÄTTELSE 2009

STOCKMANN Oyj Abp Årsredovisning 3.3.2010 kl. 11.00

STOCKMANNS ÅRSBERÄTTELSE 2009

Stockmanns årsberättelse har publicerats på finska, svenska och engelska. Årsberättelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats www.stockmann.com, varifrån en tryckt version även kan beställas. På webbplatsen finns även tillgängligt bolagets fullständiga bokslut och verksamhetsberättelse för år 2009.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmediastockmann 2009 swe.pdf


Tillbaka