STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUAR

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 12.2.2003 kl. 12.45

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI

Stockmannkoncernens försäljning ökade i januari med 8 procent jämfört med året innan. I hemlandet var det en försäljningsdag mindre jämfört med förra året. Sin försäljning ökade speciellt kraftigt bilgruppen (+20 procent) och Seppälä (+15 procent). Förnyelsen av bilbeskattningen har ökat efterfrågan, och orderstocken för nya bilar har ökat betydligt. Hobby Halls försäljning ökade med 5 procent och varuhusgruppens försäljning med en procent. Varuhusgruppens försäljning inkluderar den i april 2002 öppnade Zara-butikens samt de två i slutet av året öppnade Stockmann Beauty-butikernas försäljning. Den som prissättningssvaluta i butikerna i Ryssland använda dollarkursens försvagande jämfört med euron inverkar sänkande på varuhusgruppens försäljning i euro, trots att försäljningen i dollar klart ökade i Ryssland.

Försäljningen i januari

januari januari- december

20032002Ind.2002
MeMe 03/02Me
Varuhusgruppen67,366,5101811,1
Bilgruppen37,731,5120398,9
Hobby Hall19,018,1105237,1
Seppälä10,79,4115132,7
Fastigheter+övrigt0,20,02,5
Stockmann totalt135,0125,51081 582,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka