STOCKMANNS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 HAR PUBLICERATS

STOCKMANN Oyj Abp Bokslut och verksamhetsberättelse 19.2.2010 kl. 11.45

STOCKMANNS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 HAR PUBLICERATS

Stockmanns bokslut och verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2009 har publicerats på finska, svenska och engelska på bolagets webbplats www.stockmann.com.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmediabokslut 31.12.2009 swe.pdf


Tillbaka