STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JANUARI 2010

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 9.2.2010 kl. 11.30

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JANUARI 2010

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avslutade affärsverksamhet i utlandet uppgick i januari till 125,1 miljoner euro, vilket var 1,3 procent mer än i januari året innan. Säsongrealisationerna var inom samtliga affärsenheter betydligt mindre än i fjol pga. sunda lagernivåer.

Hobby Hall har fr.o.m. början av år 2010 varit en del av varuhusgruppen. Varuhusgruppens omsättning inkluderar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning minskade med 2,8 procent. Omsättningen i Finland minskade med 2,8 procent. Omsättningen i utlandet minskade med 2,9 procent beroende på den svaga försäljningen i Baltikum. Omsättningen i Ryssland ökade med 9,0 procent. I Ryssland finns ett varuhus fler än i januari 2009.

Lindex omsättning ökade med 11,5 procent. Omsättningen i Finland ökade med 4,6 procent och i utlandet med 12,6 procent. Omsättningen ökade på alla marknadsområden förutom Lettland.

Seppäläs omsättning minskade med 0,7 procent. Omsättningen i Finland minskade med 1,9 procent, men pga. en uppnådd tillväxt på 13 procent i Ryssland ökade omsättningen i utlandet med 1,6 procent. Försäljningen i Baltikum var fortsättningsvis rätt svag.

Omsättningen (exklusive moms) i januari

januari föränd

20102009proc.
MeMe10/09
Varuhusgruppen55,857,4-2,8
Finland Varuhusgruppen 20,5 21,1 -2,9 utlandet Varuhusgruppen 76,3 78,5 -2,8 totalt
Lindex Finland4,64,44,6
Lindex utlandet32,929,312,6
Lindex totalt37,633,711,5
Seppälä Finland7,37,4-1,9
Seppälä utlandet3,93,81,6
Seppälä totalt11,111,2-0,7
Fastigheter +0,00,069,8
övrigt
Finland totalt67,769,3-2,2
Utlandet totalt57,354,25,8
Stockmann totalt,125,1123,51,3
fortlöpande verksamhet Avvecklad 0,0 1,7 -100,2 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 125,0 125,2 -0,1

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka