PUBLICERING AV STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2009

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 4.2.2010 kl. 11.45

PUBLICERING AV STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2009

Stockmann Oyj Abp publicerar sin bokslutsinformation för år 2009 fredagen 12.2.2010 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas kl. 9.00 på World Trade Center i Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar bokslutet och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 12.2.2010 kl. 11.00 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar bokslutet samt affärsenheternas utsikter. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner bokslutspresentationen, som fr.o.m. 12.2.2010 kl. 9.00 är tillgänglig på adressen www.stockmann.com/group/en/releases_and_publications/conference_call.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 11.2.2010 per e-post raila.hokkanen@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka