ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

STOCKMANN Oyj Abp Flaggningsanmälan 20.1.2010 kl. 20.00

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

Stockmann har i dag mottagit en anmälan, enligt vilken HTT Holding Oy Ab:s (FO-nummer 2279939-4) andel av Stockmann Oyj Abp:s röster överskridit gränsen på 10 procent i samband med ett aktieköp 19.1.2010. HTT Holding Oy Ab är ett bolag i vilket Hartwall Capital Oy (FO-nummer 0711984-8) utövar bestämmande inflytande.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 19.1.2010

3-6. Den exakta andelen av Stockmann Oyj Abp:s aktiekapital och röstmängd

FO-nummerAntal aktierAndel av
A+Baktiekapitalet,
procent
HTT Holding Oy Ab2279939-48.577.06312,06
FO-nummerAntal aktierAndel av rösterna,
A+Bprocent
HTT Holding Oy Ab2279939-48.577.06310,55
Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 3.110.734 och B-aktiernas antal är 5.466.329.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka