STOCKMANNS ÅRSSAMMANDRAG 2009

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 14.1.2010 kl. 16.00

STOCKMANNS ÅRSSAMMANDRAG 2009

Ett sammandrag över Stockmanns år 2009 publicerade börs- och ekonomimeddelanden finns tillgängligt på bolagets internetsidor på adressen www.stockmann.com.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka