STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I DECEMBER 2009

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 8.1.2010 kl. 9.00

STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I DECEMBER 2009

Stockmannkoncernens preliminära försäljning utan Hobby Halls avslutade affärsverksamhet i utlandet uppgick i december till 246,8 miljoner euro, dvs. en ökning på 0,5 procent.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 3,7 procent. Omsättningen i Finland utan mervärdesskatt, som för livsmedel sjönk från 17 till 12 procent i oktober, minskade med en procent. Försäljningen i utlandet minskade med 7,0 procent, vilket berodde på en fortsatt svag försäljning på den baltiska marknaden. I Ryssland ökade varuhusens försäljning i euro med 10,6 procent. I Ryssland finns ett varuhus fler än i december 2009.

Lindex försäljning ökade med 12,5 procent. Försäljningen i Finland ökade med 11,5 procent och i utlandet med 12,7 procent. Försäljningen ökade på alla marknader förutom i Lettland.

Seppäläs försäljning minskade med 5,3 procent. Försäljningen i Finland minskade med 2,5 procent och i utlandet med 12,7 procent. Försäljningen i Baltikum var fortsättningsvis svag.

Hobby Halls försäljning i Finland minskade med 8,8 procent.

Stockmannkoncernens preliminära försäljning för år 2009 utan Hobby Halls avslutade affärsverksamhet i utlandet uppgick till 2 036,0 miljoner euro, dvs. en minskning på 8,8 procent.

Koncernens försäljning i euro påverkades under året av den klart svagare ryska rubeln samt svenska och norska kronan. Förändringarna i valutakurserna försvagade koncernens försäljning i euro speciellt under årets tre första kvartal.

Försäljningsminskningen var kraftig under årets tre första kvartal, men under årets sista kvartal var Stockmannkoncernens försäljning nära fjolårets nivå.

Den globala konjunkturnedgången har kraftigast påverkat detaljhandeln i Baltikum. Av alla Stockmannkoncernens enheter var Lindex den mest postitiva aktören och kunde öka sin försäljning och sina marknadsandelar på alla huvudmarknader.

Stockmannkoncernen publicerar sina slutliga försäljningssiffror för 2009 i samband med bokslutskommunikén den 12 februari.

Försäljningen i december

decemberjanuari-december
förändföränd
20092008proc.20092008proc.
MeMe09/08MeMe09/08
Varuhusgruppen105,2108,1-2,7791,9868,5-8,8
Finland Varuhusgruppen 30,3 32,6 -7,0 276,0 350,4 -21,3 utlandet Varuhusgruppen 135,5 140,7 -3,7 1 067,9 1 218,9 -12,4 totalt
Lindex Finland9,38,311,580,277,14,1
Lindex utlandet68,761,012,7575,3595,5-3,4
Lindex totalt78,069,312,5655,5672,5-2,5
Hobby Hall Finland13,414,6-8,8144,3157,4-8,4
Seppälä Finland14,815,2-2,5114,9121,1-5,1
Seppälä utlandet5,05,8-12,753,361,5-13,4
Seppälä totalt19,921,0-5,3168,2182,6-7,9
Fastigheter +0,10,15,00,20,8-79,7
övrigt
Finland totalt142,7146,3-2,51 131,41 224,8-7,6
Utlandet totalt104,099,34,8904,51 007,4-10,2
Stockmann totalt,246,8245,70,52 036,02 232,2-8,8
fortlöpande verksamhet Avvecklad 0,0 2,3 -100,1 11,6 33,6 -65,3 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 246,8 248,0 -0,5 2 047,6 2 265,8 -9,6

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka