JUSSI KUUTSA LÄMNAR STOCKMANN HÖSTEN 2010

STOCKMANN Oyj Abp Nyhet för investerare 18.12.2009

JUSSI KUUTSA LÄMNAR STOCKMANN HÖSTEN 2010

Jussi Kuutsa, utvecklingsdirektör för Stockmannkoncernens utlandsverksamhet och medlem i koncernens ledningsgrupp, har sagt upp sig från sin nuvarande tjänst och övergår fr.o.m. 1.8.2010 i SRV-koncernens tjänst som landsdirektör för Ryssland. Stockmann och SRV har sinsemellan kommit överens om att Kuutsa trots arbetsgivarbytet ansvarar för ibruktagandet av Stockmanns storinvestering, köpcenter- och varuhusfastigheten Nevsky Centre som är under byggnad i S:t Petersburg. Avsikten är att öppna fastigheten för kommersiellt bruk i mitten av november 2010.

Stockmann Oyj Abp

Juhana Häme informationschef

DISTRIBUTION Centrala massmedia

Tillbaka