STOCKMANNS STYRELSE UTNYTTJAR INTE SIN DIVIDENDFULLMAKT

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 14.12.2009 kl. 12.15

STOCKMANNS STYRELSE UTNYTTJAR INTE SIN DIVIDENDFULLMAKT

Stockmanns ordinarie bolagsstämma 17.3.2009 befullmäktigade bolagets styrelse att före 31.12.2009 bestämma om att förutom den av ovannämnda bolagsstämman fastställda dividenden, dessutom utdela en dividend om högst 0,38 euro per aktie. Stockmanns styrelse bestämde vid sitt möte i dag 14.12.2009 att den inte kommer att utnyttja den beviljade fullmakten.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka