STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2009

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 9.12.2009 kl. 10.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2009

Stockmannkoncernens försäljning utan Hobby Halls avslutade affärsverksamhet i utlandet uppgick i november till 168,2 miljoner euro, dvs. en minskning på 5,5 procent jämfört med november 2008. I Finland hade november en handelsdag färre än året innan.

Den klart försvagade ryska rubeln inverkade på koncernens försäljning i euro jämfört med november 2008. I Ryssland försvagade svininfluensans effekter försäljningsutvecklingen mer än på övriga marknadsområden.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 12,1 procent. Omsättningen i Finland utan mervärdesskatt, som för livsmedel sjönk från 17 till 12 procent i oktober, minskade med 5,6 procent. I utlandet minskade försäljningen med 27,0 procent. Försäljningsutvecklingen i varuhusen i Baltikum var fortsättningsvis svag. De ryska varuhusens försäljning i rubel minskade med 5 procent. I Ryssland finns ett varuhus fler än i november 2008.

Lindex försäljning i euro ökade med 8,4 procent. Försäljningen i Finland var på fjolårets nivå och ökade i utlandet med 9,7 procent. Försäljningen ökade på samtliga marknadsområden förutom i Lettland.

Seppäläs försäljning i euro minskade med 18,6 procent. Försäljningen i Finland minskade med 12,4 procent och i utlandet med 30,0 procent. Försäljningsutvecklingen i Baltikum var fortsättningsvis svag. I Ryssland minskade Seppäläs försäljning i rubel med 7 procent.

Hobby Halls försäljning i Finland ökade med 4,6 procent. Svininfluensans effekter har sannolikt något förbättrat distanshandelns försäljning i november.

Julförsäljningen har inletts bra, och efter den första veckan i december har koncernens försäljning överstigit försäljningen under motsvarande period år 2008.

Försäljningen i november

november januari-november januari- december

förändföränd
20092008proc.20092008proc.2008
MeMe09/08MeMe09/08Me
Varuhusgruppen64,969,0-6,0686,7760,3-9,7868,5
Finland Varuhusgruppen 20,6 28,2 -27,0 245,6 317,8 -22,7 350,4 utlandet Varuhusgruppen 85,5 97,3 -12,1 932,3 1 078,2 -13,5 1 218,9 totalt
Lindex Finland6,26,2-0,470,968,73,277,1
Lindex utlandet47,343,19,7506,6534,5-5,2595,5
Lindex totalt53,549,38,4577,6603,2-4,3672,5
Hobby Hall Finland17,116,44,6130,9142,8-8,3157,4
Seppälä Finland8,59,7-12,4100,1105,9-5,5121,1
Seppälä utlandet3,65,2-30,048,255,7-13,461,5
Seppälä totalt12,114,9-18,6148,3161,6-8,2182,6
Fastigheter +0,00,1-99,00,10,7-87,80,8
övrigt
Finland totalt96,6101,3-4,6988,71 078,5-8,31 224,8
Utlandet totalt71,576,6-6,6800,5908,1-11,81 007,4
Stockmann totalt,168,2177,9-5,51 789,21 986,5-9,92 232,2
fortlöpande verksamhet Avvecklad 0,0 3,4 -100,1 11,6 31,3 -62,8 33,6 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 168,2 181,3 -7,2 1 800,9 2 017,8 -10,8 2 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka