STOCKMANN AVSTÅR FRÅN SINA NIKEBUTIKER I RYSSLAND

STOCKMANN Oyj Abp Nyhet för investerare 9.12.2009

STOCKMANN AVSTÅR FRÅN SINA NIKEBUTIKER I RYSSLAND

Stockmann avstår vid årsskiftet från sina förlustbringande Nike-franchisingbutiker i Ryssland. Stockmann och Nike har kommit överens om att avsluta franchisingavtalet den 31 december 2009. Stockmanns Nikekedja består av sju småbutiker, vilka är belägna i S:t Petersburg, Nizjnij Novgorod, Rostov vid Don och Novosibirsk. Två butiker i S:t Petersburg övergår till ett annat bolag den 15 december 2009, och de övriga butikernas verkamhet avslutas vid årsskiftet.

Butikernas om avslutas har ringa betydelse för Stockmanns affärsverksamhet. Försäljningen av Nikeprodukter fortsätter som förut i Stockmanns varuhus i Finland, Ryssland och Baltikum.

Närmare information: Stockmanns vice verkställande direktör Maisa Romanainen, tel. (09) 121 5230

Stockmann Oyj Abp

Juhana Häme informationschef

DISTRIBUTION Centrala massmedia

Tillbaka