STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBER 2009

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 10.11.2009 kl. 10.15

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBER 2009

Stockmannkoncernens försäljning utan Hobby Halls avslutade affärsverksamhet i utlandet uppgick i oktober till 217,8 miljoner euro, dvs. en minskning på 1,2 procent jämfört med oktober 2008. Då man beaktar sänkningen av mervärdesskatten för livsmedel från 17 till 12 procent i Finland, vilket minskade livsmedelspriserna med 4,3 procent i oktober, var koncernens omsättning på fjolårets nivå. I Finland hade oktober dessutom en försäljningsdag färre än året innan.

Den klart försvagade ryska rubeln inverkade på koncernens försäljning i euro jämfört med oktober 2008. Varuhusgruppens försäljning minskade med 3,0 procent. I Finland var omsättningen utan mervärdesskatt på fjolårets nivå, och försäljningen i utlandet minskade med 8,2 procent. Försäljningsutvecklingen i varuhusen i Baltikum var fortsättningsvis svag, medan försäljningen i rubel ökade med 27 procent i Ryssland. I Ryssland finns ett varuhus fler än i oktober 2008. Den viktiga Galna Dagar- kampanjen var framgångsrik; kampanjen uppnådde fjolårets försäljningssiffror i euro och översteg fjolårets siffror i Finland och rubelmässigt i Ryssland.

Lindex försäljning i lokala valutor ökade med 12 procent. Lindex försäljning i euro ökade med 9,2 procent. Försäljningen i Finland ökade med 8,4 procent och i utlandet med 9,3 procent. Försäljningen förbättrades på samtliga marknadsområden.

Seppäläs försäljning i euro minskade med 7,5 procent. Försäljningen i Finland minskade med 4,6 procent och i utlandet med 12,6 procent. Försäljningsutvecklingen i Baltikum var klart svagare än på övriga marknadsområden. I Ryssland ökade Seppäläs försäljning i rubel med 17 procent.

Hobby Halls försäljning i Finland minskade med 19,2 procent.

Försäljningen i oktober

oktober januari-oktober januari- december

förändföränd
20092008proc.20092008proc.2008
MeMe09/08MeMe09/08Me
Varuhusgruppen94,094,8-0,9621,8691,3-10,0868,5
Finland Varuhusgruppen 35,8 39,0 -8,2 225,0 289,6 -22,3 350,4 utlandet Varuhusgruppen 129,8 133,9 -3,0 846,9 980,9 -13,7 1 218,9 totalt
Lindex Finland6,76,28,464,862,53,677,1
Lindex utlandet55,550,89,3459,3491,4-6,5595,5
Lindex totalt62,257,09,2524,1553,9-5,4672,5
Hobby Hall Finland11,314,0-19,2113,8126,4-10,0157,4
Seppälä Finland9,510,0-4,691,696,2-4,8121,1
Seppälä utlandet5,05,7-12,644,650,5-11,761,5
Seppälä totalt14,515,7-7,5136,2146,8-7,2182,6
Fastigheter +0,00,1-79,50,10,6-86,70,8
övrigt
Finland totalt121,5125,1-2,8892,1977,1-8,71 224,8
Utlandet totalt96,395,50,8729,0831,5-12,31 007,4
Stockmann totalt,217,8220,6-1,21 621,01 808,6-10,42 232,2
fortlöpande verksamhet Avvecklad 0,0 3,0 -100,3 11,7 27,9 -58,3 33,6 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 217,8 223,6 -2,6 1 632,7 1 836,5 -11,1 2 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka