STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2010

STOCKMANN Oyj Abp Finansiell kalender 6.11.2009 kl. 12.00

STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2010

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2009 publiceras 12.2.2010. Årsberättelsen utkommer vecka 9. En kommuniké från årsstämman publiceras 16.3.2010. Kvartalsrapporten för de tre första månaderna år 2010 publiceras 28.4.2010, kvartalsrapporten för sex månader 12.8.2010, och kvartalsrapporten för nio månader 27.10.2010.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka