ANNAMARI ARRAKOSKI-ENGARDT UTNÄMND TILL DIREKTÖR FÖR AKADEMISKA BOKHANDELN

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 22.10.2009

ANNAMARI ARRAKOSKI-ENGARDT UTNÄMND TILL DIREKTÖR FÖR AKADEMISKA BOKHANDELN

Filosofie licentiat Annamari Arrakoski-Engardt har fr.o.m. 1.1.2010 utnämnts till ny direktör för Akademiska Bokhandeln. Den nuvarande direktören för Akademiska Bokhandeln, Stig-Björn Nyberg, går i pension 1.2.2010. Arrakoski-Engardt är för tillfället förlagsdirektör för den allmänna litteraturen hos bokförlaget Tammi.

Akademiska Bokhandeln hör till Stockmannkoncernens varuhusgrupp och har sju butiker på samma orter som Stockmanns varuhus i Finland. Arrakoski-Engardt rapporterar åt direktören för Stockmanns varuhus i Finland och Baltikum, Juha Oksanen.

Tilläggsinformation:

Juha Oksanen, direktör för Stockmanns varuhus i Finland och Baltikum Tel. 0500 824 225

Stig-Björn Nyberg, direktör för Akademiska Bokhandeln Tel. 050 388 9625

Tillbaka