STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUA

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.3.2003 kl. 12.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2003

Stockmannkoncernens försäljning ökade i februari med 9 procent jämfört med året innan. Bilgruppens försäljning fortsatte sin starka tillväxt och var 31 procent större än försäljningen i februari året innan. Förnyelsen av bilbeskattningen har stärkt efterfrågan och orderstocken på nya bilar har vuxit betydligt. Varuhusgruppens försäljning ökade med 2 procent och Hobby Halls försäljning var på fjolårets nivå. Seppäläs försäljning i februari blev efter den starka tillväxten i januari 3 procent mindre än försäljningen i februari året innan.

Varuhusgruppens försäljning inkluderar försäljningen för den i april 2002 öppnade Zara-butiken och de två i slutet av året öppnade Stockmann Beauty- butikerna. Den som prissättningsvaluta i butikerna i Ryssland använda dollarns kursförsvagande jämfört med euron inverkar sänkande på varuhusgruppens euromässiga försäljningsökning trots att försäljningen i dollar ökade klart i Ryssland.

Försäljningen i februari samt försäljningen från början av året

februari januari-februari januari- december

20032002Ind.20032002Ind.2002
MeMe 03/02MeMe03/02Me
Varuhusgruppen57,155,8102124,4122,3102811,1
Bilgruppen36,327,713174,059,2125398,9
Hobby Hall20,220,310039,238,4102237,1
Seppälä7,67,89718,317,1107132,7
Fastigheter+övrigt-0,10,00,10,12,5
Stockmann totalt121,1111,6109256,1237,11081 582,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka