PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2009

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 14.10.2009 kl. 14.00

PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2009

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-september 2009 fredagen 23.10.2009 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas kl. 9.00 på World Trade Center i Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 23.10.2009 kl. 11.00 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar delårsrapporten samt affärsenheternas utsikter. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. 23.10.2009 kl. 9.00 finns tillgänglig på adressen www.stockmann.com/group/en/releases_and_publications/conference_call.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 22.10.2009 per e-post kenneth.luoto@stockmann.com eller tel. (09) 121 3519.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka