STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2009

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 12.10.2009 kl. 11.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2009

Stockmannkoncernens försäljning utan Hobby Halls avslutade affärsverksamhet i utlandet uppgick i september till 159,6 miljoner euro, dvs. en minskning på 11,8 procent jämfört med september året innan. Jämfört med september 2008, inverkade de klart svagare svenska och norska kronorna samt ryska rubeln på Stockmannkoncernens försäljning i euro. De mycket varma väderförhållandena på samtliga huvudmarknader inverkade också negativt på försäljningen av höstkollektionerna ända fram till sista veckan i september då försäljningen piggnade till och har fortsatt stark sedan dess. Omsättningen för varuhusgruppens Galna Dagar-kampanj i Finland, som organiserades i oktober, ökade med 3 procent jämfört med hösten 2008.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 14,7 procent. Försäljningen i Finland minskade med 9,2 procent och i utlandet med 27,6 procent. Försäljningsutvecklingen i de baltiska varuhusen var forsättningsvis svag. I varuhusen i Ryssland minskade försäljningen i rubel med 7 procent. I Ryssland finns ett varuhus fler än i september 2008.

Lindex försäljning räknat i lokala valutor ökade med 2 procent. Lindex försäljning i euro minskade med 4,5 procent. Försäljningen i Finland ökade med 3,7 procent och försäljningen i utlandet minskade med 5,4 procent.

Seppäläs försäljning minskade med 19,1 procent. Försäljningen i Finland minskade med 14,5 procent och i utlandet med 27,2 procent. Försäljningsutvecklingen i Baltikum var klart svagare än på övriga marknadsområden. I Ryssland var Seppäläs försäljning i rubel på samma nivå som året innan.

Hobby Halls försäljning i Finland minskade med 17,5 procent.

Försäljningen i september

september januari-september januari- december

förändföränd
20092008proc.20092008proc.2008
MeMe09/08MeMe09/08Me
Varuhusgruppen57,162,8-9,2527,9596,5-11,5868,5
Finland Varuhusgruppen 19,4 26,8 -27,6 189,2 250,6 -24,5 350,4 utlandet Varuhusgruppen 76,5 89,7 -14,7 717,1 847,0 -15,3 1 218,9 totalt
Lindex Finland6,66,43,758,056,62,677,1
Lindex utlandet52,655,6-5,4403,8440,4-8,3595,5
Lindex totalt59,262,0-4,5461,9496,9-7,1672,5
Hobby Hall Finland11,113,5-17,5102,5112,4-8,8157,4
Seppälä Finland8,710,1-14,582,186,2-4,8121,1
Seppälä utlandet4,25,7-27,239,644,8-11,661,5
Seppälä totalt12,815,8-19,1121,7131,1-7,2182,6
Fastigheter +0,00,1-99,00,10,6-87,40,8
övrigt
Finland totalt83,492,9-10,2770,5852,3-9,61 224,8
Utlandet totalt76,288,2-13,6632,7735,8-14,01 007,4
Stockmann totalt,159,6181,0-11,81 403,21 588,0-11,62 232,2
fortlöpande verksamhet Avvecklad 0,0 3,0 -100,3 11,7 24,9 -53,2 33,6 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 159,6 184,1 -13,3 1 414,9 1 612,9 -12,3 2 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka