STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 9.9.2009 kl. 13.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2009

Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet uppgick i augusti till 160,2 miljoner euro, dvs. en minskning på 12,6 procent jämfört med augusti året innan. Jämfört med augusti 2008, inverkade de klart svagare svenska och norska kronorna samt ryska rubeln på Stockmannkoncernens försäljningsutveckling i euro.

I enlighet med det tidigare offentliggjorda beslutet om avslutandet av verksamheten i Baltikum, upphörde praktiskt taget Hobby Halls försäljning i Baltikum i augusti. Av denna orsak rapporteras fr.o.m. augusti endast Hobby Halls försäljning i Finland. I tabellen nedan redovisas Hobby Halls försäljning i utlandet (Baltikum och Ryssland) separat som sk. avvecklad verksamhet fr.o.m. början av år 2009.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 16,0 procent. Försäljningen i Finland minskade med 15,1 procent och i utlandet med 18,5 procent. Försäljningsutvecklingen i varuhusen i Baltikum var fortsättningsvis svag. I varuhusen i Ryssland ökade försäljningen i rubel med 13 procent. I Ryssland finns ett varuhus fler än i augusti 2008.

Lindex försäljning räknat i lokala valutor var på fjolårets nivå. Lindex försäljning i euro minskade med 7,8 procent. Försäljningen i Finland ökade med 3,6 procent och försäljningen i utlandet minskade med 9,3 procent.

Seppäläs försäljning minskade med 11,1 procent. Försäljningen i Finland minskade med 9,1 procent och i utlandet med 14,4 procent. Försäljningsutvecklingen i Baltikum var klart svagare än på övriga marknadsområden. I Ryssland ökade Seppäläs försäljning i rubel med 19 procent.

Hobby Halls försäljning i Finland minskade med 12,2 procent.

Försäljningen i augusti

augusti januari-augusti januari- december

förändföränd
20092008proc.20092008proc.2008
MeMe09/08MeMe09/08Me
Varuhusgruppen57,267,4-15,1470,9533,6-11,8868,5
Finland Varuhusgruppen 20,5 25,1 -18,5 169,8 223,7 -24,1 350,4 utlandet Varuhusgruppen 77,7 92,5 -16,0 640,7 757,4 -15,4 1 218,9 totalt
Lindex Finland7,37,03,651,450,12,777,1
Lindex utlandet48,853,7-9,3351,3384,9-8,7595,5
Lindex totalt56,060,8-7,8402,7435,0-7,4672,5
Hobby Hall Finland11,312,9-12,291,498,9-7,7157,4
Seppälä Finland9,510,5-9,173,476,1-3,6121,1
Seppälä utlandet5,66,6-14,435,539,1-9,361,5
Seppälä totalt15,217,1-11,1108,9115,2-5,5182,6
Fastigheter +0,00,1-99,00,10,5-86,00,8
övrigt
Finland totalt85,397,8-12,8687,1759,2-9,51 224,8
Utlandet totalt74,985,5-12,4556,5647,7-14,11 007,4
Stockmann totalt,160,2183,3-12,61 243,61 407,0-11,62 232,2
fortlöpande verksamhet Avvecklad 0,2 2,6 -92,3 11,7 21,9 -46,7 33,6 verksamhet: Hobby Hall utlandet Stockmann totalt 160,4 185,9 -13,7 1 255,3 1 428,9 -12,1 2 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka