ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

STOCKMANN Oyj Abp Flaggningsanmälan 18.8.2009 kl. 17.55

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

Stockmann har i dag mottagit en anmälan, enligt vilken Kari Niemistö samt av honom kontrollerade bolaget Oy Selective Investor Ab:s andel av Stockmann Oyj Abp:s röster underskridigt gränsen på 10 procent i samband med registreringen av aktiekapitalhöjningen 18.8.2009.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 18.8.2009

3-6. Den exakta andelen av Stockmann Oyj Abp:s aktiekapital och röstmängd

FO-nummer,Antal aktierAndel av
personnummerA+Baktiekapitalet,
procent
Kari Niemistö061062-175K1.425.4302,12
Oy Selective0687839-12.544.4003,78
Investor Ab Totalt 3.969.830 5,90

FO-nummer,Antal aktierAndel av rösterna,
personnummerA+Bprocent
Kari Niemistö061062-175K1.425.4304,31
Oy Selective0687839-12.544.4005,12
Investor Ab Totalt 3.969.830 9,43

Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 3.001.876 och B-aktiernas antal är 967.954, varpå den sammanräknade andelen av röstmängden är 5,9 procent av aktierna och 9,43 procent av rösterna.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka