STOCKMANN SÅLDE VARUHUSFASTIGHETEN I HAG

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 28.3.2003 kl. 16.15

STOCKMANN SÅLDE VARUHUSFASTIGHETEN I HAGALUND

RESULTATET FÖR DET FÖRSTA KVARTALET FÖRBÄTTRAS KLART

Enligt sin strategi som siktar på frigörelse av kapital har Stockmann sålt sin varuhusfastighet i Hagalund i Esbo till ett koncernbolag som ägs helt av det holländska fastighetsinvesteringsbolaget Wereldhave N.V., för en köpesumma på drygt 36 miljoner euro. Wereldhave N.V. äger i Finland även köpcentret Östra centrum i Helsingfors. Samtidigt har Stockmann genom långvariga hyreskontrakt hyrt den avyttrade fastigheten av den nya ägaren för Hagalundsvaruhusets bruk. Det så kallade hemmets varuhus i Stockmannvaruhuset i Hagalund har redan tidigare verkat i hyrda lokaliteter, med Oy Etola Ab som hyresvärd. Detta hyresförhållande, vars längd är samma som den nu sålda fastighetens hyreskontrakt, bibehålls oförändrat.

Såsom i samband med affären om Östra centrum informerats, är Wereldhavens strategi att öka sitt fastighetsinnehav i Finland genom förvärv av nya och förhållandevis nya fastigheter på bra platser, och den nu gjorda affären är således i linje med denna strategi. Stockmann är nöjd över att dess varuhusfastighet i Hagalund övergår till en ägare till vars intressen hör att utveckla Hagalund som handelsplats på lång sikt.

Med anledning av köpet förbättras Stockmannkoncernens resultat för det första kvartalet klart jämfört med motsvarande period året innan. Målsättningen för hela årets resultat, vilken styrelsen presenterat i sin verksamhetsberättelse, att vinsten före extraordinära poster för år 2003 är bättre än år 2002, är oförändrad.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka