STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS O

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.4.2003 kl. 11.15

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS OCH UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2003

Stockmannkoncernens försäljning ökade i mars med 6 procent jämfört med året innan. Bilgruppens försäljning fortsatte sin kraftiga tillväxt och var 25 procent större än försäljningen i mars i fjol. Orderstocken för nya bilar är fortfarande på en betydligt högre nivå än året innan, vilket betyder att den kraftiga försäljningsökningen fortsätter under de närmaste månaderna. Varuhusgruppens försäljning var på fjolårets nivå. Hobby Halls försäljning var 1 procent och Seppäläs försäljning 7 procent lägre än året innan. Koncernens totala försäljning ökade med 7 procent under det första kvartalet.

Den allmänna osäkerheten beträffande världshändelserna och världsekonomin har i viss mån återspeglats i försäljningsutvecklingen i början av året, med undantag av bilgruppens försäljning. Trots detta slog den för varuhusgruppens resultat avgörande viktiga kampanjen Galna Dagar, som ordnades i början av april, åter de tidigare försäljningsrekorden. Försäljningen för de inhemska varuhusen ökade under kampanjen med 5 procent, vilket ger en god start för årets andra kvartal.

Försäljningen i mars samt försäljningen från början av året

mars januari-mars januari- december

20032002Ind.20032002Ind.2002
MeMe 03/02MeMe03/02Me
Varuhusgruppen59,559,4100184,0181,7101811,1
Bilgruppen39,231,4125113,290,5125398,9
Hobby Hall18,618,79957,857,1101237,1
Seppälä7,98,59326,225,7102132,7
Fastigheter+övrigt0,10,00,20,12,5
Stockmann totalt125,3118,0106381,4355,11071 582,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka