STOCKMANN SÅLDE FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN

STOCKMANN Oyj Abp PRESSMEDDELANDE 6.5.2003 kl. 10.00

STOCKMANN SÅLDE FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN AV TIDNINGSPRENUMERATIONER TILL SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA

Stockmann har i dag sålt den av Akademiska Bokhandeln utövade förmedlingen av tidningsprenumerationer till Suomalainen Kirjakauppa fr.o.m. 1.6.2003. Verksamhetens nettoförsäljning uppgick år 2002 till nästan 13 Me.

Stockmann Oyj Abp har i dag, 6.5.2003, sålt den av Akademiska Bokhandeln utövade förmedlingen av tidningsprenumerationer till Suomalainen Kirjakauppa Oy. Affärsverksamheten övergår till den nya ägaren fr.o.m. 1.6.2003. Affären är i linje med den på konsumenthandel koncentrerade Stockmannkoncernens strategi, eftersom kundkretsen för tidningsprenumerationsförmedlingen huvudsakligen består av företag och offentliga samfund. Akademiska Bokhandeln förmedlar även fortsättningsvis tidningsprenumerationer åt stamkunder samt böcker till företag och offentliga samfund.

Förmedlingsverksamheten för tidningsprenumerationer har en personal på 14 personer vilken övergår till Suomalainen Kirjakauppa som gamla arbetstagare.

Nettoförsäljningen för den av Akademiska Bokhandeln utövade förmedlingen av tidningsprenumerationer uppgick år 2002 till nästan 13 miljoner euro. Verksamheten är starkt säsongrelaterad, varför avståendet inte påverkar Stockmannkoncernens försäljningssiffror förrän de inledande månaderna nästa år. Affären påverkar inte de i Stockmanns delårsrapport 24.4.2003 presenterade resultatprognoserna för det andra kvartalet eller för hela året.

Tilläggsinformation: ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä, tel. (09) 121 3351 direktören för de inhemska varuhusen Karl Stockmann, tel. (09) 121 5802.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka