STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I JULI 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 5.8.2009 kl. 8.00

STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I JULI 2009

Stockmannkoncernens försäljning i juli uppgick till 150,2 miljoner euro, vilket var 7,0 procent mindre än i juli år 2008. De klart svagare svenska och norska kronorna samt ryska rubeln inverkade på försäljningen i euro.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 13,5 procent. Försäljningen i Finland minskade med 8,3 procent och i utlandet med 24,8 procent. Försäljningsutvecklingen i varuhusen i Baltikum var klart svagare än försäljningsutvecklinen i varuhusen i Finland. I varuhusen i Ryssland minskade försäljningen i rubel med 9 procent. Försäljningsnivån i juli påverkades av att realisationsförsäljningen i Baltikum och Ryssland inleddes redan i juni, samt av klart mindre mängder realisationsprodutker än året innan på dessa marknader. I Ryssland finns ett varuhus fler än i juli 2008.

Lindex försäljning utvecklades mycket positivt och ökade räknat i lokala valutor med 16 procent jämfört med juli året innan. Även Lindex försäljning i euro ökade med 4,2 procent, tillväxten i Finland var 11,8 procent och i utlandet 3,1 procent.

Seppäläs försäljning minskade med 5,9 procent. Försäljningen i Finland minskade med 5,2 procent och i utlandet med 7,3 procent. Försäljningsutvecklingen i Baltikum var klart svagare än på övriga marknader. I Ryssland ökade Seppäläs försäljning i rubel med 26 procent.

Hobby Halls försäljning minskade med 13,3 procent. Försäljningen i Finland minskade med 1,8 procent och i Baltikum med 75,2 procent. Den kraftiga nedgången i försäljningen i Baltikum beror på en nedkörning av verksamheten, som slutförs innan hösten 2009. Efter detta koncentrerar Hobby Hall sig enbart på att utveckla verksamheten på den finländska marknaden.

Försäljningen i juli

juli januari-juli januari- december

förändföränd
20092008proc.20092008proc.2008
MeMe09/08MeMe09/08Me
Varuhusgruppen51,756,4-8,3413,4466,3-11,3868,5
Finland Varuhusgruppen 19,7 26,2 -24,8 149,4 198,6 -24,8 350,4 utlandet Varuhusgruppen 71,4 82,5 -13,5 562,8 664,9 -15,3 1 218,9 totalt
Lindex Finland7,66,811,844,143,02,677,1
Lindex utlandet46,745,33,1302,3331,2-8,7595,5
Lindex totalt54,352,14,2346,5374,2-7,4672,5
Hobby Hall Finland8,08,1-1,880,186,1-7,0157,4
Hobby Hall utlandet0,41,5-75,211,519,3-40,533,6
Hobby Hall totalt8,39,6-13,391,5105,4-13,2191,0
Seppälä Finland11,011,6-5,263,965,6-2,6121,1
Seppälä utlandet5,25,6-7,329,832,5-8,261,5
Seppälä totalt16,217,2-5,993,798,1-4,5182,6
Fastigheter +0,00,1-81,90,10,4-82,10,8
övrigt
Finland totalt78,382,9-5,6601,6661,4-9,01 224,8
Utlandet totalt71,978,6-8,4493,0581,6-15,21 041,0
Stockmann totalt150,2161,5-7,01 094,61 243,0-11,92 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka