STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I APRIL

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 12.5.2003 kl. 10.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I APRIL

Stockmannkoncernens försäljning ökade i april med 9 procent. I hemlandet var det på grund av påsken en försäljningsdag mindre än i fjol. Bilgruppens försäljning ökade sin mycket starka tillväxt och uppnådde en ökning på t.o.m. 43 procent. Varuhusgruppens försäljning ökade med 2 procent tack vare den speciellt lyckade Galna Dagar-kampanjen. Däremot blev Hobby Halls och Seppäläs försäljning i april mindre än året innan. Hobby Halls försäljning var 15 procent mindre än fjolårets försäljning bl.a. på grund av en avvikande katalogtidtabell jämfört med fjolåret. Seppäläs försäljning var 11 procent mindre än fjolåret. Tack vare sin goda lagernivå har Seppälä inte i större grad än normalt varit tvungen att delta i realisationskampanjer som förorsakats av en minskad efterfrågan.

Försäljningen i april samt försäljningen från början av året

april januari-april januari- december

20032002Ind.20032002Ind.2002
MeMe 03/02MeMe03/02Me
Varuhusgruppen76,574,7102260,5256,4102811,1
Bilgruppen49,534,6143162,7125,1130398,9
Hobby Hall17,120,18574,977,297237,1
Seppälä8,49,48934,635,099132,7
Fastigheter+övrigt0,10,00,30,12,5
Stockmann totalt151,6138,7109533,0493,81081 582,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka