STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 12.6.2009 kl. 13.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 2009

Stockmannkoncernens försäljning i euro uppgick i maj till 167,6 miljoner euro, dvs. 11,4 procent mindre än i fjol. Norden hade i maj två försäljningsdagar mindre än året innan. Förändringen i konjunkturläget och de försvagade svenska och norska kronorna samt ryska rubeln minskade försäljningen i euro jämfört med maj 2008.

Varuhusgruppens försäljning i maj minskade med 13,2 procent. Försäljningen i Finland minskade med 12,5 procent och i utlandet med 15,3 procent. I Ryssland ökade varuhusens försäljning i rubel med 5 procent, medan försäljningen i euro minskade med 11 procent. Försäljningen i de baltiska varuhusen var något svagare än på övriga marknadsområden.

Lindex försäljning i lokala valutor minskade med 2 procent och i euro med 11,4 procent. Försäljningen i Finland ökade med 1,8 procent och minskade i utlandet med 13,1 procent.

Seppäläs försäljning i euro minskade med 5,3 procent. Försäljningen i Finland minskade med 5,7 procent och i utlandet med 4,2 procent. I Ryssland ökade Seppäläs försäljning i rubel med 25 procent och ökade även i euro med 6 procent.

Hobby Halls försäljning minskade med 6,3 procent. Försäljningen i Finland ökade med 1,8 procent och minskade i Baltikum med 39,0 procent. Såsom tidigare informerats, har Hobby Hall beslutat att dra sig tillbaka från den baltiska marknaden innan hösten 2009.

Försäljningen i maj

maj januari-maj januari- december

förändföränd
20092008proc.20092008proc.2008
MeMe09/08MeMe09/08Me
Varuhusgruppen59,367,8-12,5305,4348,6-12,4868,5
Finland Varuhusgruppen 19,8 23,4 -15,3 111,4 151,2 -26,3 350,4 utlandet Varuhusgruppen 79,1 91,2 -13,2 416,8 499,8 -16,6 1 218,9 totalt
Lindex Finland7,77,61,828,829,1-1,177,1
Lindex utlandet51,158,8-13,1205,1232,9-11,9595,5
Lindex totalt58,866,4-11,4233,9262,0-10,7672,5
Hobby Hall Finland12,512,31,862,366,5-6,4157,4
Hobby Hall utlandet1,93,0-39,09,515,6-39,233,6
Hobby Hall totalt14,315,3-6,371,882,2-12,7191,0
Seppälä Finland10,811,5-5,742,143,1-2,2121,1
Seppälä utlandet4,54,7-4,220,121,7-7,661,5
Seppälä totalt15,316,2-5,362,264,8-4,0182,6
Fastigheter +0,00,1-81,60,10,3-82,20,8
övrigt
Finland totalt90,399,2-8,9438,6487,6-10,11 224,8
Utlandet totalt77,389,9-14,1346,1421,5-17,91 041,0
Stockmann totalt167,6189,1-11,4784,7909,1-13,72 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka