STOCKMANN HAR SÅLT SINA EGNA AKTIER SOM BOLAGET FÖRFOGAT ÖVER

STOCKMANN Oyj Abp Förändringar i återköpta aktier 4.6.2009 kl. 10.15

STOCKMANN HAR SÅLT SINA EGNA AKTIER SOM BOLAGET FÖRFOGAT ÖVER

Stockmann har 3.6.2009 i en av NASDAQ OMX Helsinki Oy arrangerad offentlig handel sålt 336.528 aktier i serie B som bolaget förfogat över. Aktierna såldes till investerare vilka värdepappersförmedlaren förvärvat.

Aktierna såldes som en del av bolagets tidigare offentliggjorda program för frigörelse av kapital. Efter överlåtelsen har bolaget inga egna aktier till sitt förfogande.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka