STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I APRIL 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 12.5.2009 kl. 12.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I APRIL 2009

Stockmannkoncernens försäljning i euro uppgick i april till 192,3 miljoner euro, dvs. 13,6 procent mindre än i april i fjol. De nordiska länderna hade pga. påsken två försäljningsdagar färre än i april i fjol. Förändringen i konjunkturläget och de försvagade svenska och norska kronorna samt ryska rubeln minskade försäljningen i euro jämfört med april året innan.

Varuhusgruppens försäljning i april 2009 minskade med 14,8 procent. Försäljningen i Finland minskade med 11,9 procent och i utlandet med 21,9 procent. Stängningen av Smolenskajavaruhuset i Ryssland i maj 2008 inverkade fortsättningsvis på jämförelsesiffran för april. Moskvavaruhusens jämförbara försäljning i rubel ökade med 12 procent och totalförsäljningen i euro minskade med 7 procent. Försäljningen minskade fortsättningsvis tydligt i de baltiska länderna. Den mycket viktiga Galna Dagar-kampanjen lyckades bra då man tar i beaktande den svåra marknadssituationen. Försäljningen under Galna Dagar var i Finland 8 procent mindre än förra våren, i Ryssland ökade varuhusens jämförbara försäljning i rubel med 12 procent, men i de baltiska varuhusen minskade kampanjens försäljning med 24 procent.

Lindex försäljning i lokala valutor ökade med 2 procent, men försäljningen i euro minskade med 8,4 procent. Försäljningen i Finland minskade med 1,6 procent och i utlandet med 9,2 procent.

Seppäläs försäljning i euro minskade med 5,5 procent. Försäljningen i Finland minskade med 3,3 procent och i utlandet med 9,7 procent. I Ryssland ökade Seppäläs försäljning i rubel med 17 procent.

Hobby Halls försäljning minskade med 26,0 procent. Försäljningen i Finland minskade med 18,7 procent och i utlandet med 54,4 procent. Den kraftiga försäljningsminskningen berodde delvis på att påsken inföll i april (Hobby Halls försäljning ökade med 5,9 procent i mars), varpå logistikcentret hade färre plockningsdagar. I Baltikum var efterfrågan mycket svag. Stockmann meddelade i går, att Hobby Hall drar sig tillbaka från marknaderna i Baltikum innan hösten 2009.

Försäljningen i april

april januari-april januari- december

förändföränd
20092008proc.20092008proc.2008
MeMe09/08MeMe09/08Me
Varuhusgruppen83,594,8-11,9246,1280,8-12,4868,5
Finland Varuhusgruppen 29,7 38,0 -21,9 91,6 127,8 -28,3 350,4 utlandet Varuhusgruppen 113,2 132,8 -14,8 337,7 408,7 -17,4 1 218,9 totalt
Lindex Finland6,16,2-1,621,121,5-2,177,1
Lindex utlandet46,451,1-9,2154,0174,1-11,5595,5
Lindex totalt52,557,3-8,4175,0195,6-10,5672,5
Hobby Hall Finland12,615,5-18,749,854,3-8,3157,4
Hobby Hall utlandet1,84,0-54,47,612,6-39,333,6
Hobby Hall totalt14,419,4-26,057,466,8-14,1191,0
Seppälä Finland8,28,5-3,331,331,6-0,9121,1
Seppälä utlandet4,04,4-9,715,617,1-8,561,5
Seppälä totalt12,313,0-5,546,948,7-3,6182,6
Fastigheter +0,00,1-81,70,00,3-82,30,8
övrigt
Finland totalt110,4125,0-11,7348,3388,5-10,41 224,8
Utlandet totalt81,997,5-16,0268,9331,5-18,91 041,0
Stockmann totalt192,3222,5-13,6617,1720,0-14,32 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka