HOBBY HALL DRAR SIG TILLBAKA FRÅN MARKNADERNA I BALTIKUM

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 11.5.2009 kl. 12.00

HOBBY HALL DRAR SIG TILLBAKA FRÅN MARKNADERNA I BALTIKUM

Distanshandelsbolaget Hobby Hall som tillhör Stockmannkoncernen avslutar innan hösten sin verksamhet i Baltikum och koncentrerar sig på att utveckla sin verksamhet i Finland. Avslutandet av den olönsamma verksamheten i Baltikum är en del av pågående tillfriskningsåtgärder av Hobby Halls ekonomi. Hobby Hall integreras fr.o.m. början av nästa år till att bli en del av Stockmanns varuhusgrupp, som senare inleder distanshandel som en del av varuhusens flerkanalsstrategi.

Hobby Hall har haft verksamhet i Estland sedan år 1992, i Lettland sedan år 2000 och i Litauen sedan år 2002. Försäljningen i Baltikum var i fjol sammanlagt 33 miljoner euro, dvs. en knapp femtedel av Hobby Halls hela fjolårsförsäljning som uppgick till 191 miljoner euro. Hobby Hall har i alla baltiska länder idkat både traditionell kataloghandel samt näthandel, och i Tallinn har dessutom en butik varit verksam.

Hobby Halls verksamhet i Baltikum har inte under hela 2000-talet uppnått en tillräcklig lönsamhetsnivå. Den snabbt fördjupade ekonomiska krisen inom Baltikum har kraftigt minskat köpkraften och gjort verksamheten förlustbringande, och inom de närmaste åren finns inga möjligheter inom synhåll att förbättra verksamhetens lönsamhet.

De sista kundbeställningarna i Baltikum mottas 5.7.2009, och verksamheten avslutas stegvis innan 31.8.2009. I och med att verksamheten upphör, avslutas hela den baltiska personalens arbetsförhållanden. Hobby Hall har i sin tjänst i Estland 63 personer och i Lettland 19 personer. Pga. avslutandet av verksamheten i Baltikum, inleder Hobby Hall samarbetsförhandlingar i Finland med avsikt att minska 42 årsverken inom marknadsföring, inköp och logistik.

Avslutandet av verksamheten föranleder inga kostnader av engångskaraktär, vilka väsentligt skulle överstiga den operativa förlust som genereras ifall verksamheten skulle fortsätta till slutet av år 2009.

Stockmann beslöt i början av året att integrera Hobby Hall med varuhusgruppen fr.o.m. början av nästa år. Under år 2009 fortsätter Hobby Hall som en sjävständig affärsenhet med målet att förbättra sin lönsamhet samt att förbereda förverkligandet av integrationen.

Tilläggsinformation: Hobby Halls verkställande direktör Raija-Leena Söderholm, tel. 0500 410625, e-post raija-leena.soderholm@stockmann.com

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka